П Р И С Ъ Д А  4

 

гр. Сливен, 17.02.2017 година

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение в публично съдебно заседание на седемнадесети февруари  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. ДАНЧЕВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Г.П.

Г.Г.

              

              в присъствието на секретар Р.Г. и прокурор Б. С., като сложи за разглеждане НОХД № 266 по описа за 2016 година, докладвано от Председателя

 

                                          П Р И С Ъ Д И:

 

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Т.К.П. – роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, работи,неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 02.02.2016г. на бул.“Цар Симеон“ в гр.Сливен, при управление на лек автомобил „Опел Вектра“ с ДК № СН 5711 НН, нарушил правилата за движение по чл.20 ал.2 изр.2 от ЗДвП – „Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението“ и по чл.21 ал.1 от ЗДвП – „При избиране скоростта на движение на водача на пътното превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/ч –  за категория „В“, в населено място 50км/ч” и по непредпазливост причинил смъртта на Я.И.С., ЕГН ********** /настъпила на 08.02.2016г./, след което избягал от местопрестъплението, поради което и на основание чл.343 ал.3 предл.4 б.“б“, предл.1, вр. ал.1 б.“в“, вр. чл.342 ал.1, вр. чл.54 от  НК ГО ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи  при първоначален ОБЩ режим, като го ОПРАВДАВА по обвинението за допуснато нарушение на Правилата за движение по чл. 20 ал. 2 изр. 1 от ЗДвП.

На основание чл.343г от НК ЛИШАВА подсъдимия Т.К.П., с установена по делото самоличност, от правото да управлява МПС за срок от ПЕТ  ГОДИНИ.

ОСЪЖДА подсъдимия Т.К.П. с установена по делото самоличност да заплати направените по делото разноски, общо в размер на сумата от 2 699.33 лв., от които 2 083.88 лв. в полза на бюджета на Съдебната власт и 615.45 лева в полза на ОД на МВР, гр. Сливен.

ОСЪЖДА подсъдимия Т.К.П., с установена по делото самоличност, да заплати на частните обвинители И.С.А. и М.Н.Н., сумата от 2 000 лв., представляваща направени от тях разноски за адвокатски хонорар.

Лекият автомобил „Опел Вектра” с рег. № СН 57 11 НН, след влизане на присъдата в сила, ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика му – А.Д.Р., с адрес:***.

Веществените доказателства - 1 бр. черно кожено яке; - 1 бр. дънки сини на цвят скъсани на коленете, след влизане в присъдата в сила, ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им, подсъдимият Т.К.П..

Веществените доказателства: - 2бр.електронни носители ДВД;  - 1бр. електронен носител СД;  - 1 бр. дамска шнола с камък, черна; - 1 бр. дамска обица от жълт метал; - 1 бр. детски чорап; - 1 бр. част от автомобилна антена черна; - 3 бр. парчета от автомобилен фар; - 1 бр. огледално стъкло - странично; - 1 бр. дървена пръчка счупена на две и запечатана; - 2 бр. марли запечатани с лепенки 1667 и 1666; - 1 бр. удорологична следа в стъклен буркан; - 1 бр. полиетиленов плик с жълти люспи с лепенка 1661, след влизане на присъдата в сила да се унищожат като вещи без стойност.

    Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред  Апелативен съд гр. Бургас в 15-дневен срок, считано  от днес.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: