П Р И С Ъ Д А   1

 

гр. Сливен, 09.01.2018 год.

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

          СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение в публично съдебно заседание на девети януари през две хиляди и осемнадесета година, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДКА ДРАЖЕВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: П.Р.С.А.

 

 

при участието на секретар М. ТОДОРОВА, в присъствието на прокурор ВИОЛЕТА КАЛАЙДЖИЕВА, като разгледа докладваното от Председателя НОХД № 304 по описа за 2017 година,

 

П Р И С Ъ Д И:

 

          ПРИЗНАВА подсъдимия Г.С.С.роден на *** ***, със средно специално образование, женен, работи, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.10.2015 г. в гр. Сливен, при управление на МПС – лек автомобил „Х.М.“ с рег.№ С,***К,, нарушил правилата за движение по пътищата: чл. 25 ал.1 от ЗДвП – „Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например да излезе от реда на паркираните превозни средства или да влезе между тях, да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга пътна лента, да завие надясно или наляво за навлизане по друг път или в крайпътен имот, преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение“ и на чл. 77 ал.1 от ППЗДвП – „Водач, който има намерение да извърши маневра, е длъжен да се убеди, че няма забрана за маневрата, че няма да застраши останалите участници в движението и преди да започне маневрата – да подаде своевременно ясен и достатъчен за възприемане сигнал“, и по непредпазливост причинил смъртта на Х.Т.Т.,***, като деянието е извършено в пияно състояние, поради което и на основание чл. 343 ал.3 предл.1 б. „б“ предл.1, вр. ал.1 б. „в“, вр. чл. 342 ал.1 от НК и чл. 54 от НК, му налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

На основание чл.343г от НК ЛИШАВА подсъдимия Г.С.С., с установена по делото самоличност, от правото да управлява МПС за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от датата на отнемане на СУМПС 03.10.2015 г.

ОСЪЖДА подсъдимия Г.С.С., с установена по делото самоличност, да заплати по бюджета на ОД на МВР – Сливен сумата от 2008,85 лева, представляваща направените по делото разноски за експертизи.

ОСЪЖДА подсъдимия Г.С.С., с установена по делото самоличност, да заплати по бюджета съдебната власт по сметка на Окръжен съд – Сливен сумата от 1 460.06 лева, представляваща направените по делото разноски.

ОСЪЖДА подсъдимия Г.С.С., с установена по делото самоличност, да заплати на частните обвинители И.П.Т., ЕГН ********** и Т.Х.Т., ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на 300 лева.

Веществените доказателства: Лек автомобил „Х.М.“ с рег. № С,***К, и мотоциклет „К,“ с рег.№ СН 0115 К, оставени на съхранение на паркинга на КАТ „ПП“ при ОД на МВР – Сливен, след влизане на присъдата в сила, ДА СЕ ВЪРНАТ, както следва: Лек автомобил „Х.М.“ с рег. № С,***К, – на подсъдимия Г.С.С., а мотоциклет „К,“ с рег.№ СН 0115 К – на частните обвинители И.П.Т. и Т.Х.Т..

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд, гр. Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: