П Р И С Ъ Д А  18

 

гр. Сливен, 16.10.2017 год.

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение в публично съдебно заседание на шестнадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

                         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Р.Р.В.И.

 

при участието на секретар Елена Христова и прокурор КРАСИМИР МАРИНОВ, като сложи за разглеждане  НОХД  523 по описа за 2017 година, докладвано от Председателя,

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Л.Й.В. – роден на ***г***, българин, български гражданин, с висше образование, вдовец, работи, неосъждан – реабилитиран по право, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 14.05.2016г., на път ІІ-53, при километър 126,9, на територията на Община Сливен, при управление на МПС – лек автомобил „Шкода“, модел „Октавия“ с рег.№ СА 5674 НА, с посока на движение към гр.Ямбол и маневра навлизане от ляво уширение, намиращо се в ляво на платното за движение и пресичане на лявата граница на лявата пътна лента, при направление на движението си – по път ІІ-53, при километър 126,9, в посока за гр.Ямбол, нарушил правилата за движение, регламентирани в ЗДвП, а именно: чл.37 ал.3 - Водачът на пътното превозно средство, излизащо на път от крайпътна територия, като двор, предприятие, гараж, паркинг, бензиностанция и други подобни, е длъжен да пропусне пешеходците и пътните превозни средства, които се движат по този път и по непредпазливост причинил смъртта на К.Г. П. ***, роден на ***г., поради което и на основание чл.343 ал.1 б.“в“, вр. чл.342 ал.1, вр. чл.54, вр. чл.58а ал.1 от НК му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което, на основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на присъдата.

ПРИЗНАВА за НЕВИНОВЕН и ОПРАВДАВА подс.Л.Й.В. при извършване на престъплението по чл.343 ал.1 б.”в”, вр.чл.342 ал.1 от НК да е нарушил чл.5 ал.1 от ЗДвП, чл.20 ал.1 от ЗДвП и чл.25 ал.1 от ЗДвП.

На основание чл.343Г от НК ЛИШАВА подс.Л.Й.В. от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО по делото л.а. „Шкода Октавия” с рег.№ СА 5674 НА, намиращо се на съхранение в двора на сектор Пътна полиция при ОД на МВР – Сливен, след влизане в сила на присъдата, да се върне на собственика Л.Й.В. ЕГН **********.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО по делото л.а. „Ауди А3” с рег.№ СН 8004 КА, намиращо се на съхранение в двора на сектор Пътна полиция при ОД на МВР – Сливен, след влизане в сила на присъдата, да се върне на собственика Г.Й. Г.ЕГН ********** ***.

 

ОСЪЖДА подсъдимия Л.Й.В. да заплати на Д.К.П. ЕГН ********** *** сумата 100 000 лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат на престъплението по чл.343 ал.1 б.“в“, вр. чл.342 ал.1 от НК, ведно със законната лихва, считано от 14.05.2016г. до окончателното изплащане на сумата, като искът за сумата над 100 000 лева до 150 000 лева ОТХВЪРЛЯ като недоказан.

ОСЪЖДА подсъдимия Л.Й.В. да заплати на Г.Д.П. ЕГН ********** *** сумата 100 000 лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат на престъплението по чл.343 ал.1 б.“в“, вр. чл.342 ал.1 от НК, ведно със законната лихва, считано от 14.05.2016г. до окончателното изплащане на сумата, като искът за сумата над 100 000 лева до 150 000 лева ОТХВЪРЛЯ като недоказан.

ОСЪЖДА подсъдимия Л.Й.В. да заплати на Д.К.П. ЕГН ********** *** сумата 5300 лв., представляващи направени по делото разноски.

ОСЪЖДА подсъдимия Л.Й.В. да заплати на Г.Д.П. ЕГН ********** *** сумата 5300 лв., представляващи направени по делото разноски.

ОСЪЖДА подсъдимия Л.Й.В. да заплати в полза на държавата по бюджета на ОД на МВР – Сливен направените по делото разноски на досъдебното производство в размер на 1239,88 лв.

ОСЪЖДА подсъдимия Л.Й.В. да заплати в полза на държавата по бюджета на съдебната власт по сметка на СлОС държавна такса върху уважените граждански искове в размер общо на 8000 лв.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд, гр. Бургас в 15-дневен срок, считано от днес.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                  2.