П  Р  И  С  Ъ  Д  А

№ 7

 

Гр. Сливен, 19.02.2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на деветнадесети февруари през две хиляди и осемнадесета година,  в следния състав:

           

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НЕЙЧЕВА

 

 

при секретаря Пенка Спасова и зам. –окръжен прокурор ДИАНА СТОЕВА като разгледа НОХД  № 55 по описа за 2018 година докладвано от Председателя

 

                             П   Р   И   С   Ъ   Д   И   :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия И.Х.С. - роден на *** ***, Ямбол, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, женен, пенсионер, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това че:На 14.08.2017 г., на път JAM 3051, км.3,7 в землището на с. Драгоданово, общ. Сливен, при управление на МПС - лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег.№ СН 0610 КА, нарушил правилата за движение по пътищата: чл.117 от ЗДвП, изискващ от водача при приближаване към място, където на пътя или в близост до него се намират деца, да намали скоростта, а при необходимост - и да спре, и по непредпазливост причинил смъртта на Г. С.Г., ЕГН ********** от с. Драгоданово, общ, Сливен, като след деянието е направил всичко зависещо от него за опазване помощ на пострадалия, поради което и на основание чл.343а ал.1 б.„б", вр. чл.343 ал.1 б."в" предл.1, вр. чл.342 ал.1, вр. с чл. 54, вр. с чл.58а ал.1 от НК му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на присъдата.

На основание чл. 343г от НК НАЛАГА на подсъдимия И.Х.С. наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ТРИ  ГОДИНИ.

 

ОСЪЖДА подсъдимия И.Х.С. да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Сливен сумата от 527,42 /петстотин двадесет и седем лева и 42 стотинки/ лева направени разноски на досъдебното производство.

 

Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Апелативен съд – гр. Бургас  в 15- дневен срок, считано от днес.

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: