П Р И С Ъ Д А  11

 

гр. Сливен, 20.04.2018 год.

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

 

          Сливенският окръжен съд, наказателно отделение в открито съдебно заседание на двадесети април, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН ДАНЧЕВ                                                                

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: И.В.Р.Р.

 

при участието на секретар Елена Христова и прокурор МИЛЕНА РАДЕВА, като разгледа, докладваното от Председателя, НОХД № 147 по описа за 2018г. по описа на Сливенския окръжен съд,

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Б.К.Г. – роден на ***г***, с поС.ен и настоящ адрес ***, ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, работи, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 13.10.2016г. в ***********, при управление на моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Форд Транзит 330“, рег.№ СТ 3460 ВМ, нарушил правилата за движение по пътищата, а именно чл.5 ал.2 т.1 от ЗДвП, чл.20 ал.1 от ЗДвП, чл.40 ал.1 и ал.2 от ЗДвП и чл.116 от ЗДвП и по непредпазливост причинил смъртта на С. И. *** и след деянието е избягал от местопроизшествието, поради което и на основание чл.343 ал.3 предл.6 б.“б“, вр. ал.1 б.“в“, вр. чл.342 ал.1, вр. чл.58а ал.1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание Лишаване от свобода за срок от ДВЕ ГОДИНИ за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила, като НЕ ВЪЗЛАГА полагането на възпитателни грижи през този изпитателен срок по реда на чл.67 от НК.

На основание чл.343Г от НК ЛИШАВА подс. Б.К.Г., с установена по делото самоличност, от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ТРИ ГОДИНИ.

ОСЪЖДА подсъдимия Б.К.Г., с установена по делото самоличност, да заплати по сметката на ОД МВР - Сливен сумата от 749,13 лева представляваща направените по делото разноски.

Вещественото доказателство - товарен автомобил марка „Форд Транзит 330“, рег.№ СТ 3460 ВМ, собственост на Н. К. ***, предаден на съхранение в РУ Твърдица, при МОЛ Пл.Б., с приемо предавателен протокол № 36/13.10.2016г., след влизане на присъдата в сила ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика му – Н. К. Б..

Веществените доказателства:

-памучен тампон с отривки от червеникава течност, запечатан в полиетиленов плик с лепенка №А5495 на ОД на МВР – Сливен;

-1 бр. залепващо фолио, съдържащо следа № 1 – в плик с лепенка №А5516 на ОД на МВР – Сливен;

-1 бр. залепващо фолио, съдържащо следа № 2 – в плик с лепенка №А5517 на ОД на МВР – Сливен;

-1 бр. залепващо фолио, съдържащо следа № 3 – в плик с лепенка №А5518 на ОД на МВР – Сливен.

-1бр. залепващо фолио, съдържащо следа № 4 – в плик с лепенка №А5519;

-1бр. тампон с отривка от омасляване – в плик с лепенка № 5520 на ОД на МВР – Сливен, след влизане на присъдата в сила ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност.

Веществените доказателства:

-1бр. мъжко платнено кафеникаво яке, късо, с ниска яка – в плик с лепенка № А5512 на ОД на МВР – Сливен;

-1бр. плетена, сива на цвят, блуза с дълъг ръкав – в плик с лепенка № А5513 на ОД на МВР – Сливен;

-1бр. риза с къс ръкав, светло лилава  - в плик с лепенка № 5514 на ОД на МВР – Сливен;

-1чифт черни кожени обувки с връзки и един чифт черни плетени чорапи – в плик с лепенка № А5515 на ОД на МВР – Сливен, след влизане на присъдата в сила, ДА СЕ ВЪРНАТ на наследниците на пострадалия С. И. Пеев.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд, гр. Бургас в 15–дневен срок, считано от днес.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                 

                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: