П Р И С Ъ Д А  17

 

гр. Сливен, 22.06.2018 год.

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

 

         Сливенският окръжен съд, наказателно отделение в открито съдебно заседание на двадесет и втори юни, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН ДАНЧЕВ                                                                

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: С.Ш.Р.Р.

 

при участието на секретар Радост Гърдева и прокурор РУСИ РУСЕВ, като разгледа, докладваното от Председателя, НОХД № 222 по описа за 2018г. по описа на Сливенския окръжен съд,

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА С.М.К. роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, безработен, женен, не работи, осъждан /реабилитиран/, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода от 01.02.2013 год. до 11.08.2014 год. в гр. Сливен в условията на продължавано престъпление в качеството си на управител и представител на „ЛАМСКИ“ ЕООД – с. Глуфишево, община Сливен, ЕИК******* избегнал установяването и плащането на данъчни задължения на същото дружество в големи размери – 10 683.32 лева, дължими по ЗДДС, като затаил истина за извършени покупки от ВОП в подадени лични справки-декларации по чл. 125 ал. 1 от ЗДДС с №№ 20001128968/12.03.2013 год.; 20001145446/15.07.2013 год.; 20001148383/13.08.2013 год.; 20001150024/05.09.2013 год.; 20001171485/13.02.2014 год.; 20001173731/11.03.2014 год.; 20001178293/11.04.2014 год. и подадени на база Уведомление за упълномощаване, оттегляне на упълномощаване, промяна на електронен адрес от 13.05.2014 год. от „ЛАМСКИ“ ЕООД – с. Глуфишево, община Сливен по електронен път, чрез ползването на електронен подпис на E.Б.С.– служител на СД „Кристал Стоилов и сие“ – Сливен, управлявано и представлявано от Т.М.И. справки – декларации по чл. 125 ал. 1 от ЗДДС с №№ 20001182203/13.05.2014 год.; 20001185431/11.06.2014 год.; 20001188758/09.07.2014 год. и 20001192954/11.08.2014 год. и не издал фактури или друг счетоводен документ за извършени продажби и унищожил и не съхранил в законоустановените срокове счетоводни документи за извършени покупки по ВОП от гръцки търговци, поради което и на основание чл. 255 ал. 1 т. 2, т. 3 и т. 4, вр.чл. 26 ал. 1 вр. с чл.58а ал.4 вр. с чл.55 ал.1 т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”, като на основание чл. 55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА предвиденото по-леко наказание „ГЛОБА”.

На основание чл. 66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила, като НЕ ВЪЗЛАГА полагането на възпитателни грижи през този изпитателен срок по реда на чл.67 от НК.

ОСЪЖДА подсъдимия С.М.К., с установена по делото самоличност, да заплати по сметката на ОД МВР - Сливен сумата от 396.00 лева, представляваща направените по делото разноски.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд, гр. Бургас в 15–дневен срок, считано от днес.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

               

                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: